default-logo

Uomo over 50

 • Glicemia
 • Azotemia
 • Creatinemia
 • Uricemia
 • Emocromo
 • VES
 • Transaminasi AST
 • Transaminasi ALT
 • Colesterolo Totale
 • Colesterolo HDL
 • Colesterolo LDL
 • Trigliceridi
 • Elettroforesi delle proteine
 • Sodiemia
 • Potassiemia
 • Esame urine